เกมกลยุทธ์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร?

ประโยชน์โดยรวมของการเล่นเกมกลยุทธ์

เกมกลยุทธ์ คือ เกมที่ต้องใช้ทักษะทางด้านความคิดและไหวพริบในการเล่น บทบาทของตัวเกมจะเน้นการวิเคราะห์และการวางแผนเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเล่นที่มีเอกลักษณ์ความสนุกเฉพาะตัว แต่ถ้าหากเราลองเปรียบเทียบการทำงานในชีวิตประจำวันกับการเล่นเกมแนว rts ก็จะพบว่าทั้งสองอย่างนี้มีความคล้ายคลึงกันอย่างเห็นได้ชัดทั้งด้านการตัดสินใจ การวิเคราะห์ และการใช้ไหวพริบก็แทบไม่ได้แตกต่างกันแม้แต่น้อย ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงได้เริ่มต้นค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของมนุษย์ด้วยการเล่นเกมส์วางแผน pc (tactical games) เพื่อให้คุณสามารถดึงประสิทธิภาพจากการทำงานได้มากยิ่งขึ้น

เกมกลยุทธ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร

เกมกลยุทธ์ (tactical games) เป็นเกมที่มีรูปแบบการเล่นที่ซับซ้อนและต้องอาศัยทักษะการวางแผนและกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งการเล่นของเกมกลยุทธ์ pc ผู้เล่นจำเป็นต้องมีความรอบคอบเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการโจมตี การตั้งรับ การเฝ้าระวัง การใช้ไหวพริบแก้ไขปัญหา ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้จะทำให้ผู้เล่นได้เผชิญกับความตึงเครียดและอารมณ์ที่พลุ่งพล่านเกินการควบคุม ดังนั้นการเล่นเกมกลยุทธ์ pc มันจึงเปรียบเสมือนกับเครื่องมือที่มีไว้เพื่อขัดเกลาสมองของผู้เล่นพร้อมทั้งยกระดับการตอบสนองให้มีความเฉียบคมมากยิ่งขึ้น ซึ่งมันถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยตรง

ประโยชน์โดยรวมของการเล่นเกมกลยุทธ์

จอยสติ๊กสำหรับเล่นเกมคอมพิวเตอร์

จากผลงานวิจัยล่าสุดในวารสาร PLOS ONE เกี่ยวกับเกมส์วางแผน pc พบว่าการเล่นเกมกลยุทธ์(tactical games) ช่วยกระตุ้นความยืดหยุ่นในการรับรู้ของเซลล์สมองและระบบปราสาท ทั้งนี้นักวิจัยยังระบุอีกด้วยว่าความสามารถในการรับรู้และระดับการตัดสินใจของสติปัญญานั้นสามารถเพิ่มได้ด้วยประสบการณ์ในการเล่นเกมแนว rts  ดังนั้นถ้าหากสมองต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจอย่างเร่งด่วน ผู้ที่มีประสบการณ์เล่นเกมแนว rts ย่อมสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วกว่า ซึ่งเราจะเรียกความสามารถนี้ว่าการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ (real-time decision making) นอกจากนี้นักวิจัยยังกล่าวถึงประโยชน์ของการเล่นเกมกลยุทธ์อีกด้วยว่าสามารถบรรเทาความเครียดและช่วยให้ผู้เล่นสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้น

การทำงานเป็นทีมส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างไร

การเล่นเกมวางแผนแบบผู้เล่นหลายคน (rpg online) จะช่วยให้คุณมีเวลาร่วมกันกับเพื่อนในทีม ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นก็คือความสามารถในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นในทีม บ่อยครั้งการเล่นเกมกลยุทธ์แบบทีม (rpg online) จำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพจึงจะสามารถสำเร็จภารกิจที่เกมกำหนด และแน่นอนว่าในโลกของธุรกิจก็ใช้หลักการเดียวกันเหมือนกับเกมเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นการสร้างความผูกพันระหว่างคนในทีมจึงเปรียบเสมือนตัวแปรสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้การทำงานเป็นทีมเกิดประสิทธิภาพขั้นสูงสุด อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่คุณจะได้รับจากเกมกลยุทธ์ก็คือ ทักษะการตัดสินใจที่เฉียบคมมากยิ่งขึ้น การผ่อนคลายความเครียด การฝึกจิตใจ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลต่อบทบาทการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

 

คุณอาจอ่าน:

You may also like